BPost Bank

Wouter Baelde, Directeur Communicatie Groep

Onze business genereert een gigantische hoeveelheid documenten die zowel van eindklanten, tussenpersonen en van intern kunnen komen. DiAS zorgt ervoor dat we deze documenten gestructureerd kunnen archiveren en zorgt dat ze steeds beschikbaar gesteld kunnen worden waar nodig. Onze drastische security vereisten kunnen met DiAS probleemloos worden nageleefd. Dit maakt van Diasbytes één van onze belangrijkste partners