Digitaal Tekenen

De weg vooruit!

Digitaal tekenen is de manier bij uitstek geworden om documenten zoals offertes, contracten, overeenkomsten, … te ondertekenen. Vaak stelt men zich echter de vraag, is dat allemaal wel rechtsgeldig? Bij digitaal tekenen maken we een onderscheidt in drie categorieën. De eerste categorie is de klassieke (ingescande of getekende) krabbel op een document geplakt. Op zich niets mis mee maar als het er op aankomt is de rechtsgeldigheid te betwisten. De tweede categorie valt te vergelijke met de eerste maar dan wordt al een soort van certificaat aan het document gekoppeld dat iets meer bewijsmateriaal bevat. Al een stapje vooruit maar op vlak van rechtsgeldigheid, nog niet waterdicht. De derde categorie gebruikt tools zoals e-ID of ITSME verificatie. Die methodes zijn door de overheid geregulariseerd en zijn dus 100% wettelijk bindend. Alle drie deze methodes kunnen wij jullie aanbieden via onze partner Connective.

Hoe gaan we te werk?

Op basis van de gewenste types van documenten die digitaal ondertekend moeten worden kunnen leggen we enkele specificaties vast. Worden de documenten getekend door één of meerdere personen? Gaan die personen parallel of opeenvolgend tekenen? Dit zijn slechts enkele vragen die we u stellen tijdens het onboardingsprocess. Uiteraard is die ganse flow op te volgen in de software zodat je op ieder moment overzicht behoudt van welke documenten in behandeling zijn op ieder moment.

Ontdek Digitaal Tekenen