Web Portal

Is een webportaal iets voor ons?

Webportalen zijn alomtegenwoordig. Zowel B2B als B2C zijn mensen gewoon geworden aan het gemak om van overal, op ieder moment, gegevens te kunnen raadplegen, documenten te kunnen downloaden en zelf informatie te kunnen aanleveren. Ook in uw organisatie is de kans groot dat dit voor uw klanten, partners en leveranciers een grote meerwaarde kan zijn.

Hoe kunnen we dit opzetten?

De basis van een goed webportaal is de beschikbare data. Laat dat nu net onze specialiteit zijn. Onze software dient als fundament voor uw webportaal. We gebruiken data die in onze software zit of verzamelen data uit andere pakketten zoals ERP pakketten, ticketing systemen e.d. en bieden dat op een gestructureerde manier aan voor gebruik in een webportaal. Onze API biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om data ingebracht op het portaal op een gestructureerde manier te verwerken.

Intern hebben we zelf een team van webdevelopers die perfect in staat zijn om op uw maat een webportaal uit te bouwen, maar evengoed kunt u uw eigen web developer inzetten om een mooi portaal uit te werken.

Kan dat in onze eigen huisstijl?

Natuurlijk! We hebben een standaard user-interface voorzien voor een portaal. Maar uiteraard is het beter als u uw eigen huisstijl kunt volgen. Onze webdevelopers of uw eigen web ontwikkelaar kan eender welke huisstijl, opbouw en look&feel gebruiken die gewenst is. Onze specialiteit is de data en verwerking achterin.

Ontdek Web Portalen